กาญวริญ X ม.รังสิต Popular Vote Gen Z (vote)

กาญวริญชวนโหวต Popular Vote การประกวดโครงการออกแบบบ้าน Gen Z

การประกวด ภายใต้โครงการ “ ออกแบบบ้าน Gen Z

กาญวริญ X ม.รังสิต นอกจากเราจะทำบ้านแล้ว กาญวริญยังมีวิสัยทัศน์ต้องการโตไปพร้อมๆกับคนรุ่นใหม่
จึงมีโครงการที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่ปี 2564 บริษัท กาญวริญเอสเตท จํากัด ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งหมายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําการ ฝึกฝนความรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการออกแบบตามทฤษฏีสถาปัตยกรรม โดยการจัดประกวดออกแบบร่างสถาปัตยกรรมในระดับอุดมศึกษา เพื่อออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่ตอบสนองกับการ ใช้ชีวิตที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต

หมายเหตุ : 1 คน สามารถกดโหวตได้ 1 ครั้งเท่านั้น
โดยจะเปิดโหวตคะเเนนตั้งเเต่วันนี้ จนถึง วันที่ 29 ธ.ค. 2565
ผู้ที่มีผลโหวตมากที่สุดจะได้รับ รางวัลขวัญใจมวลชน เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
ประกาศผลทุกรางวัลพร้อมกัน 6 ม.ค. 2566

 

ข่าวสารอื่นๆ

How to Find the Best Online Slot Reviews Many people search for online reviews of their favorite slo…
ContentReelsIs actually Free Ports Indeed Free?Internet casino & Real cash Enjoy It may be your…
When it involves dipping into on white rabbit slotline gambling enterprises, choosing the appropriat…