5 โรงเรียนราชบุรี รวมโรงเรียนดีที่น่าสนใจ

5 โรงเรียนราชบุรี รวมโรงเรียนดีที่น่าสนใจ

เป็นที่รู้กันดีว่าการเลือกโรงเรียนให้เด็กๆนั้นคือเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจังมาก เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านที่ 2 ของลูกๆ ผู้ปกครองจำนวนมากจึงศึกษาข้อมูลหลายด้าน เพื่อเฟ้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก ๆ วันนี้ กาญวริญ จึงมาแนะนำโรงเรียนดี และดังในตัวเมืองราชบุรี

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสหศึกษาเฉพาะนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2544 เริ่มเปิดรับสหศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก

จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี  นอกจากนี้น้องๆนักเรียนจาก นครปฐม, สมุทรสงคราม,เพชรบุรี ยังนิยมมาสอบเข้าอีกด้วย เรื่องจากความดังของ ห้องเรียน Gifted  ที่มี 5 ห้องด้วยกันคือ ห้องวิทย์, ห้องคณิต, ห้องคอม,  ห้องจีน ,  ห้องอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ระดับชั้นละ 2 ห้อง (60 คน)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 2 ห้อง (72 คน)
ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)

โครงการห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 8 ห้อง (320 คน)
ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติมภาษาจีน) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)

โครงการห้องเรียนปกติ
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 5 ห้อง (200 คน)
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
กลุ่มการเรียนภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
กลุ่มการเรียนภาษาจีน และสังคมศึกษา ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ที่อยู่โรงเรียน : 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ : 032 337 302
เว็บไซต์ : http://www.ben.ac.th/main/

โรงเรียนราชบุรี 1

 

2. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 โดยยืมอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีราชบุรี 1 ห้องเรียน  มีครู 2 คน  ครูใหญ่คนแรก คือ นางไสววัลย์ วัฒนพงศ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต1 โดยเปิดสอนตั้งแต่ประดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, แผนก English Program และ แผนก Chinese Program

จุดเด่นของโรงเรียน : โรงเรียนประจำจังหวัด ระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้
– โรงเรียนไม่มีเขตบริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนใช้วิธีการจับฉลากและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ
– รับเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีเขตบริการ ใช้วิธีจับฉลากในชั้นอนุบาลปีที่2 จากนักเรียนที่มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ปีการศึกษานั้น ๆ
– นักเรียนที่มาสมัครเรียนมีสิทธิ์ในการจับฉลากเข้าเรียนทุกคน
– เปิดรับนักเรียนแผนก English Program ในชั้นอนุบาลปีที่2 จากนักเรียนที่มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ปีการศึกษานั้น ๆ โดยการสอบคัดเลือก
– เปิดรับนักเรียนแผนก Chinese Program ในชั้นประถมศึกษาปีที่1 จากนักเรียนที่มีอายุย่างเข้า 7ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 8 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ปีการศึกษานั้นๆ โดยการสอบสนทนา

ที่อยู่โรงเรียน : เลขที่ 411 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เบอร์ติดต่อ : 032 337 240

เว็บไซต์ :  http://anubalrct.ac.th/

โรงเรียนราชบุรี 2

 

3. โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองราชบุรี ดำเนินการโดยคณะบาทหลวงประจำเขตมิสซังราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี โดยเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน อยู่ในการกำกับดูแลของ บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก และบาทหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

จุดเด่นของโรงเรียน : มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นสระว่ายน้ำ และสนามกีฬา ขนาดใหญ่ และ นอกจากนี้ยังมีสายให้เลือกครบครัน ปวช., ปวส. และ สายสามัญถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่โรงเรียน : 80 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ : 032 337 154
เว็บไซต์ : https://www.drs.ac.th/

โรงเรียนราชบุรี 3

 

4. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2470 แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รับการพัฒนามาโดยลำดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นขนาดใหญ่พิเศษ มีอาคารเรียน 7 อาคาร พร้อมด้วยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 25×50 เมตร อยู่ในบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี

จุดเด่นของโรงเรียน :  ห้อง Gifted ภาษาจีน และ โรงเรียนมีขนาดใหญ่ มีสระว่ายน้ำ และสนามบอล

ที่อยู่โรงเรียน : 421/17 ถนน ยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ : 032 337 039
เว็บไซต์ : http://ratb.ac.th/

โรงเรียนราชบุรี 4

 

5. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดยขุนช่วง บุรการ(แอบ ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงินอุทิศส่วนกุศลให้ นางแสง ช่วงสุวนิช เปิดสอนชั้น ป.1-4 โดยมีนายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ จากนั้นได้งบก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 22 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 70 ห้อง โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ยังเป็นที่ตั้งศูนย์โรงเรียนเครือข่ายที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ราชบุรีติดกับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี

จุดเด่นของโรงเรียน :   ปัจจุบันทางโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอาจารย์ภายในโรงเรียนให้ความสามารถ และประสิทธิภาพการสอนเทียบเท่ากับโรงเรียนประจำจังหวัด

ที่อยู่โรงเรียน : ถนนเพชรเกษม, ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
เบอร์ติดต่อ : 032 325 547
เว็บไซต์ : http://www.khaowang.ac.th/

โรงเรียนราชบุรี 5

 

นอกจากนี้โรงเรียนวัดเขาวังยังใกล้กับโครงการใหม่ กาญวริญ ไพร์ม เจดีย์หัก-เขางู เพียง 6 กม. เท่านั้น
บ้านชานเมือง ที่ออกจากเมืองไปเล็กน้อย แต่ใกล้โรงเรียนราชบุรีชื่อดังประจำจังหวัด
มีอยู่จริง!! สนใจลงทะเบียนเพื่อติดตามความคืบหน้า และลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดได้แล้วที่ : https://bit.ly/3IL1yLa

 

 

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการบ้านราชบุรี กาญวริญพร้อมอยู่ เพื่อนบ้านกาญวริญ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ “เพื่อนบ้านกาญวริญ” ร้านดังในตัวเมืองราชบุรี ที่จะมาให้สิทธิประโยชน์ เยอะแยะมากมายกับลูกบ้านกาญวริญ ดูแลเทคแคร์ประดุจเพื่อนข้างบ้าน
เช่าบ้านอยู่หรือจะซื้อบ้านผ่อนกับโครงการไปเลยแบบไหนคุ้มกว่า? หาคำตอบได้ที่นี่เลย
หากพูดถึงราชบุรีแล้ว สิ่งที่หลายคนนึกถึงคงจะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ฟาร์มแกะ ตลาดน้ำ และคาเฟ่สวยๆ ให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินมากมาย แต่วันนี้ กาญวริญ จะพาไปเที่ยวยามค่ำคืนในราชบุรี กับร้านอารหารแฮงค์เอ้าท์นั่งชิลล์ เมืองราช คาเฟ่