ทำบุญตักบาตร กาญวริญ พร้อมอยู่ Cover

ทำบุญตักบาตรให้ถูกวิธีทุกเช้า ณ โครงการ กาญวริญ พร้อมอยู่

ทำบุญตักบาตร กาญวริญ 1

ลูกบ้านเรารู้รึยังน้า…ในทุกเช้าจะมีพระมาบิณฑบาตหน้าโครงการ เชื่อได้ว่าถ้าทุกคนมีโอกาสก็คงจะทำบุญตักบาตรกัน แต่การจะทำบุญอย่างไรนั้น จึงได้บุญมากและถูกวิธี วันนี้ กาญวริญ มีวิธีการทำบุญตักบาตรมาฝากกันครับ

องค์ประกอบการทำบุญตักบาตรที่สมบูรณ์ มี 3 อย่าง คือ

 1. ของที่นำมาทำบุญตักบาตรต้องบริสุทธิ์ ต้องมาด้วยวิธีสุจริตไม่ขโมยหรือคดโกงมา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน นำสิ่งของที่มีคุณภาพดี มาตักบาตร เช่น ข้าวที่ใส่บาตรต้องเป็นข้าวทัพพีแรก หรือแกงถ้วยแรก ไม่ใช่ของที่เหลือจากการรับประทาน
 2. ต้องเตรียมใจให้พร้อม เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ต้องรักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ 3 ขณะ คือเจตนาบริสุทธิ์   มีศรัทธาอย่างจริงใจ  ไม่เสียดายของที่ใส่บาตรไปแล้ว
 3. ผู้รับต้องเป็นผู้มีศีล คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้สำรวมมีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงาม ตามพระธรรมวินัย ใฝ่ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติและกล่าวสอนแก่มวลมนุษย์

การเตรียมข้าว และอาหารที่จะนำมาทำบุญตักบาตร

ข้าว และ อาหารที่นำมาใส่บาตร นิยมเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จ ไม่ใช่อาหารดิบ และ อาหารบางชนิดที่ห้าม มิให้พระภิกษุฉัน มี 10 ชนิด ได้แก่ เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้องู เนื้อสุนัข เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือดาว เนื้อราชสีห์ เพราะเป็นอันตรายต่อผู้หา และ ต่อพระภิกษุ

ขั้นตอนและข้อควรระวังในการทำบุญตักบาตร

 1. ขณะใส่บาตร ควรถอดรองเท้า เพราะการสวมรองเท้า ถือว่าอยู่สูงกว่าพระสงฆ์ เป็นการไม่แสดงความเคารพ  ยกเว้นกรณีจำเป็น   เช่น เท้าเป็นแผล หรือ สถานที่มีน้ำขัง
 2. ก่อนใส่บาตร ควรตั้งจิตอธิษฐาน โดยยืน หรือ นั่งตามความเหมาะสม แล้วยกขันข้าว หรือ ของที่จะใส่บาตร ขึ้นเสมอหน้าผาก กล่าวคำอธิษฐานว่า “ สุทินนัง  วะตะ  เม  ทานัง  อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ”  (ทานของข้าพเจ้าถวายดีแล้ว  ขอจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิด)
 3. การใส่บาตร ไม่ควรเจาะจงว่าจะถวายพระรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะ
 4. การตักบาตร ควรตักข้าวให้พอดี กับทัพพี ระวังอย่าให้ทัพพีกระทบบาตร ถ้าข้าวติดทัพพี อย่าเอาทัพพีเคาะกับขอบบาตร หากเป็นของใส่เป็นถุง หรือ สิ่งของอื่นๆ อย่าโยนใส่บาตร ค่อยๆวางในบาตร
 5. มีกิริยาอาการนอบน้อม ขณะใส่บาตรพระ แต่ละรูป ก่อนใส่บาตร ต้องไหว้แล้วนิมนต์รับบาตร หากมีดอกไม้ ธูปเทียน ควรวางบนฝาบาตร  และไม่ชวนพระภิกษุสนทนาขณะใส่บาตร
 6. หลังจากใส่บาตรเสร็จ ควรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
  โดยกล่าวว่า “ อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข.

พบกับความรู้เรื่องบ้าน Life Style และสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีได้ที่: https://www.kanwarin.co.th/ความรู้เรื่องบ้าน-kwr-living-better/

ข่าวสารอื่นๆ

Банк России предложил Увеличить Лимит Страхового Возмещения И Снизить Ставки Страховых Взносов По До…
  รวมพิกัดงานเที่ยวสงกรานต์ ราชบุรี ปี 2566