หมวดหมู่ ข่าวสารองค์กร

กาญวริญ X ม.รังสิต Popular Vote Gen Z

กาญวริญ X ม.รังสิต การจัดประกวดออกแบบร่างสถาปัตยกรรมในระดับอุดมศึกษา เพื่อออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่ตอบสนองกับการ ใช้ชีวิตที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต

Big Cleaning Day 2022

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรม (ฺBig cleaning day) ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา หลังจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองลดระดับลง